The World

zajímavosti v Dubai


the worldPohled z letadla na nynější již hotovou část projektu

Projekt – základní pohled

Jedinečný a největší stavba “na vodě“ tohoto typu

Tento obří plán představovaný jako Svět “The World“ vyžaduje mix estetické krásy a prosté funkčnosti. Celá stavba má mít nakonec podobu Světa - ten lze pozorovat jen z výše. Aby Svět plnil svou funkci, musí se vyřešit mnoho problémů - od šíře průplavů, přes výhodu strategicky umístěné dopravní cesty a přístavy až po komerční centra na světové úrovni a ohromující věhlas ostrovů. Projekt je navržen tak, aby poskytoval návštěvníkům i usedlíkům takový zážitek, aby se sem chtěli znovu a znovu vracet.

Tvorba projektu

Ostrovy jsou prodávány po kusech, tyto pozemky zahrnují jak část suchozemskou, tak připadně kupujícímu i část moře. Projektant poté může využít jejich představivosti k přetváření ostrovů aby byl vytvořen jedinečný vzhled jako například soukromé pláže, zátoky, přístavy pouhým přesunutím písku, co to jen regule povolí. Tento postup umožňuje projektantům vytvořit zcela nové podmínky uvnitř Světa.

the world

Takovéto vytváření ostrovů poskytuje projektantům neomezené možnosti k dalšímu vývoji. Je tak možné stvořit a vytvarovat různorodé ostrovy a zajistit tak díky této jedinečnosti ještě větší návratnost investice.

Typy ostrovů


Malá hustota
Parcely jsou umístěny na obvodu obřího projektu a zajišťují tak maximum soukromí, tyto pozemky mají mezi sebou dostatečný rozestup s otevřenými výhledy na rozsáhlé vodní dílo vně Světa. Dovolují také přístup i obřím jachtám, či jiným velkým plavidlům.

Střední až vysoká hustota
Projekty rodinných sídel jak střední tak vysoké hustoty jsou umístěny na ostrovech tvořící Svět. Různorodá společenství, doplněná komerční nabídkou k uspokojení potřeb obyvatel vytváří idylický domov jak stály, tak jen sezónní.

the world hustota

Letoviska
Jedná se o ostrovy určené speciálně pro hotely a využití pro turistický ruch, ale z části zde budou zahrnuty i obytné vily a omezené komerční využití. Parcely jsou situovány v blízkosti přístavů a zároveň poskytující ideální umístění pro odpočinek. Nabídka hotelů bude široká, od malých hotelů přes útulné lázně až po letoviska prvotřídní světové úrovně.

Komerční využití
Tyto ostrovy jsou strategicky umístěny v blízkosti hlavních dopravních center nebo hlavních průplavů. Ostrovy budou hlavním dějištěm prodeje s rozmanitou nabídkou. Vybrané restaurace, klidné přímořské kavárny a tolik možností využití volného času budou dostupné jak pro obyvatele tak i pro návštěvníky.

letoviska the world

ostrov