Nejmodernější metro na světě

 

metro

Dubaj je jedním z nejrychleji rostoucích měst na světě. V roce 1970 zde žilo 183 tisíc obyvatel, v současnosti je jich již okolo 1,1 miliónu. Tento trend bude pokračovat i nadále, odhaduje se, že v roce 2017 vzroste počet obyvatel na 3 milióny. To sebou nese zhoršení dopravní situace ve městě, které je potřeba řešit.

Proto se přistoupilo v řešení městského dopravního systému, který ulehčí rostoucímu automobilovému provozu a podpoří budoucí růst města. Projekt metra byl zadán konsorciu čtyř firem v čele s japonskou společností Mitsubishi Heavy Industries, které má v Dubaji vybudovat první dvě trasy automatického dopravního systému na špičkové technologické úrovni. Systém metra bude plně sladěn s dosavadní městskou dopravní sítí. „Základní kámen“ metra byl položen v říjnu roku 2005, byl tak započat velkolepý a ve světě jedinečný projekt.

mapa metra

PROJEKT

Základní práce na projektu začaly v únoru 2006, byly soustředěny na 52,1 km trasy Red line. V srpnu 2006 byl zadán druhý kontrakt konsorciu Mitsubishi Heavy Industries na vybudování 17,6 kilometrů trasy Green line, která se bude s červenou trasou protínat ve dvou bodech.

Zelená trasa bude spojovat strategická místa ve městě - konkrétně dubajské letiště s městkou částí Healthcare City -  plánované uvedení do provozu bude v roce 2010, což bude rok po otevření červené trasy. Konečný systém metra bude dlouhý 318 kilometrů.

INFRASTRUKTURA

Dubajské metro bude nejvíce vyspělým městským železničním systémem na světě, měl by tak přispět k dalšímu turistickému, finančnímu i ekonomickému růstu města. Celkové investice do tohoto projektu se vyšplhají k 14,3 miliardám dirhamů, což je zhruba 80 miliard Kč, v této částce jsou zahrnuty pozemní práce, stanice, veškeré vybavení, vlakové soupravy a řízení.

Momentálně je ve výstavbě první fáze metra. Což je 52,1 km červené trasy s 29 stanicemi, z nichž čtyři jsou v podzemí. Tato první část bude zprovozněna v roce 2009. Celou trasu, tedy 52,1 km, projede vlaková souprava za 60 minut, předpokládaná kapacita trasy je 32 000 pasažérů za hodinu. Další fází je zelená trasa, která bude 17,6 km dlouhá. Podél vyroste 14 stanic, z toho šest v podzemí.
Obě trasy povedou v centru pod povrchem, jinak budou jezdit po speciálně navržených viaduktech, které budou plně sladěny se současnou dubajskou architekturou. Viadukty budou mimoúrovňové, tedy nijak neohrozí pozemní dopravu. 

Projekt výstavby je stavěn tak, aby byly minimalizovány dopady stavebních prací na dopravu ve městě. Podzemní práce budou prováděny bez výrazných zásahů do budov, obyvatelé města by tak měly pocítit omezení při výstavbě metra co nejméně.

Kromě červené a zelené trasy, je již v plánu vybudování 47 kilometrů modré trasy, která bude spojovat Dubajské mezinárodní letiště s novým letištěm v Jebel Ali. Tato trasa bude zprovozněna v roce 2011.

ŽELEZNIČNÍ PARK

Pro dubajské metro bude vytvořeno 99 moderních vlaků, budou plně klimatizovány a navrženy tak, aby splnily všechny specifické podmínky. Každý vlak se bude skládat z pěti vagónů o celkové délce 75 metrů, kapacita bude 400 míst k sezení plus mnohem více pro stání. V každém vagónu bude značné množství dvojitých dveří, které budou umožňovat snadnou výměnu cestujících. Projekt vytvoření železničního parku pro obě trasy metra byl opět zadán koncernu Mitsibishi Heavy Industries.
Vlaky budou nabízet pro cestující klasickou třídu s oddělením pouze pro ženy a děti, a dále i první třídu. Všechny vlaky budou mít vyvážené množství sedadel a budou vybaveny informačním systémem pro cestující.
Vlaky budou řízeny automaticky a informační systém bude cestujícím poskytovat potřebné informace maximálně každých 90 vteřin. Okna umožní krásný panoramatický výhled v nadzemních částech metra. 
Nebudou potřeba žádné dráty nad metrem, které by rušily vizuální dojem a to díky speciálního systému třetí kolejnice. Vlak budou vybaveny ocelovými koly, které se budou pohybovat po speciální dvojité trati pro snadné řízení a podporu.
Stanice metre budou klimatizovány, ať už se bude jednat o podzemní nebo o nadzemní části metra.

SIGNALIZOVÁNÍ A KOMUNIKACE

Elektronický systém pro cestující  bude ukazovat trasu a aktuální pozici vlaku a jiné informace. Automatický železniční systém bude kontrolovat správný rozestup mezi vlaky mezi 90 vteřinami až 2 minutami.

BUDOUCNOST

Až bude metro plně v provozu, bude schopno přepravit přibližně 1,2 miliónu cestujících každý průměrný den a celkově 355 miliónů cestujících za rok.
Roční provozní náklady se budou pohybovat okolo 570 miliónů AE$ včetně platů zaměstnanců, nákladů na údržbu a spotřebu energie. Tyto náklady jsou plánovány aby vyhověly příjmům z cestovních poplatků a dalších příjmů jako příjmy z reklamy, zábavních vybaveních a jiných zařízení.
Případné rozšíření trasy Green line z Kafi do budoucího Festival City, který je momentálně ve výstavbě, je již ve fázi studií.

dubai metro

Zpět - zajímavosti v Dubaii